Decyzje środowiskowe

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikują się jako: 
•    przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 
•    przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Pozwolenia sektorowe i zintegrowane

Nasza firma prowadzi kompleksowe postępowania w obszarze pozwoleń sektorowych i zintegrowanych, które są wymagane aktualnymi przepisami. Rozpatrujemy każdy przypadek indywidualnie, analizujemy sytuację, przygotowujemy wnioski wraz z niezbędną dokumentacją i pomagamy przedsiębiorcom przeprowadzić całą procedurę administracyjną.

Opracowania przyrodnicze i geologiczne

W szerokim zakresie sporządzamy opracowania przyrodnicze niezbędne w procesie uzyskania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach. Sporządzamy  opracowania z zakresu dendrologii, ornitologii  i chiropterologii. Opracowujemy inwentaryzacje przyrodnicze, ekspertyzy i opnie.

Świadczymy usługi z zakresu dokumentacji geologicznej niezbędnej do likwidacji zakładów górniczych poprzez rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych. Sporządzamy wnioski o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji  a także wnioski o zakończenie i odbiór terenów poeksploatacyjnych. 

Pomiary i badania

Wykonujemy usługi analiz hałasu w zakresie: symulacji  hałasu emitowanego do środowiska w tym symulacji hałasu przemysłowego, hałasu od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, poziomu dźwięku (A) w pomieszczeniach, poziomów mocy akustycznej maszyn i urządzeń. Sporządzamy analizy i symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza. Opracowujemy wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłaszamy instalacje, które nie wymagają pozwolenia. Sporządzamy opracowania i opinie  z zakresu gospodarki odpadami. Oferujemy pośrednictwo w zakresie wykonania analiz laboratoryjnych odpadów.

Misją naszej firmy jest pomoc Przedsiębiorcom w prowadzeniu polityki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do standardów dotyczących ochrony środowiska.

kobieta

„EkoProjekt ” - O nas
Biuro Projektów Ekologicznych 

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska. Pomagamy w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych związanych z ochroną środowiska dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, jak również sporządzamy opracowania i ekspertyzy dla samorządów terytorialnych.

Dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom kadry pracowniczej oferujemy rzetelne wykonywanie opracowań i pomoc w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska. Na bieżąco śledzimy i weryfikujemy zmiany prawne w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzinach pokrewnych, co pozwala na profesjonalną obsługę klienta i przekłada się na jakość wykonywanych przez nas opracowań.

Gwarantujemy pełne zaangażowanie w prowadzone przez nas sprawy oraz dokładne i terminowe wykonywanie zleceń.